Een scooter kan worden gekoppeld aan maximaal vijf accounts.

Het eerste account om te koppelen met de scooter, is automatisch het eigenaarsaccount. Alle andere accounts zijn gewone accounts.


Wat is het eigenaarsaccount?

Het eigenaarsaccount is het eerste account die met de scooter gekoppeld is.

Dit account heeft het recht om de scooter toestemmingen te beheren.


Wat is het gewone account?

Het gewone account is elk account dat gekoppeld wordt aan een scooter met een eigenaarsaccount.

Dit account heeft geen toestemming om de scooter instellingen in de APP aan te passen.


Hoe?

Eigenaarsaccount: wanneer je de eerste bent om de scooter in de APP te koppelen, word je automatisch de eigenaarsaccount.

Gewoon account: koppel de scooter in de APP door de QR code te scannen of het SN nummer manueel in te geven.

Er zal een verzoek gestuurd worden naar de eigenaar om de koppeling goed te keuren.

Het eigenaarsaccount zal dan een verzoek in de APP ontvangen. Na de goedkeuring kan het gewone account de scooter details in de APP zien.


Het eigenaarsaccount kan de koppelingsinstellingen aanpassen:

- Toestaan: geen goedkeuring nodig bij nieuwe koppelingen

- Te verifiëren: goedkeuring nodig bij nieuwe koppelingen

Niet toestaan: nieuwe koppelingen worden afgewezen


Het eigenaarsaccount kan de instellingen voor de gewone accounts aanpassen:

- Weergeven geschiedenis toestaan

- Rijstatistieken weergeven toestaan


Het eigenaarsaccount kan de gewone accounts ontkoppelen. 

Wanneer de eigenaarsaccount ontkoppeld wordt, worden alle andere gekoppelde accounts ook losgekoppeld.